SealedIT

I SealedIT lager vi digitale tjenester for privatpersoner og bedrifter. Vi vil gjøre kunnskapstunge tjenster tilgjengelig for flest mulig. Nå jobber vi med å gjøre det enkelt for folk flest å lage testament selv. Gå til testamentert.no for å lære mer.

Teamet består av Runar Normark (daglig leder og tjenestedesigner), Odd Hafid Khalifi (forretningsutvikler), Lars-Erik Røise (utvikler), Trond Erling Hundal (frontend utvikler) og Runar Ugelstad (jurist).